මාකඳුරේ මධූෂ් ගැන DIG ප්‍රියන්ත ජයකොඩි තැබූ ෆේස්බුක් සටහන

වෙඩි ප්‍රහාරයකට ලක්ව ඝාතනය වූ ශ්‍රී ලංකාවේ  අපරාධකල්ලි සාමාජිකයෙක් වන මාකඳුරේ මධූෂ් පිළිබඳව හිටපු පොලිස්…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

43 Views