මාකඳුරේ මධුෂ් මියයයි

 

 

කොළඹ අපරාධ කොට්ටශය භාරයේ සිටි සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලි නායක මාකඳුරේ මධුෂ් අද උදෑසන ඝාතනයට ලක්වී ඇත.

අද අලුයම් කාලයේදී කොළඹ අපරාධ කොට්ටශයේ නිලධාරීන් සමඟ ඇති වූ වෙඩි හුවමාරුවක දී එම ඝාතනය සිදුවී ඇතැයි වාර්තාවේ.

The post මාකඳුරේ මධුෂ් මියයයි appeared first on Aruna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

45 Views