මාකදුරේ මධූෂ් වෙඩි කා නසී

කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාශය භාරයේ සිටි සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලි නායක මාකඳුරේ මධුෂ් අද උදෑසන ඝාතනයට ලක්ව…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

30 Views