මහාචාර්ය මීගස්කුඹුර සමුගනී

රාදෙණි විශ්වවිද්‍යාලයේ සිංහල අධ්‍යයන අංශයේ හිටපු, සිංහල භාෂා සාහිත්‍ය අධ්‍යයන ක්ෂේත්‍රයට මාහැඟි මෙහෙවරක් ඉටු කළ, සම්මානිය මහාචාර්ය පී.බී. මීගස්කුඹුර මහතා අද (20) අභාවප්‍රාප්ත විය.

The post මහාචාර්ය මීගස්කුඹුර සමුගනී appeared first on Helanews.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

38 Views