මහාචාර්ය මීගස්කුඹුර සමුගනී

රාදෙණි විශ්වවිද්‍යාලයේ සිංහල අධ්‍යයන අංශයේ හිටපු, සිංහල භාෂා සාහිත්‍ය අධ්‍යයන ක්ෂේත්‍රයට මාහැඟි මෙහෙවරක් ඉටු කළ, සම්මානිය මහාචාර්ය පී.බී. මීගස්කුඹුර මහතා අද (20) අභාවප්‍රාප්ත විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

38 Views