මධූශ් ගේ අවසන් කටයුතු හෙට ගොඩිගමුව සුසාන භූමියේදී

මාලිගාවත්තේ දී වෙඩි හුවමාරුවකින් මියගිය මාකඳුරේ මධූශ් ගේ දේහය මේ වන විට පමුණුව ප්‍රදේශයේ නිවසක තැන්පත් කර තිබේ.

දේහය පිලිබද අවසන් කටයුතු හෙට මහරගම ගොඩිගමුව සුසාන භූමියේදී සිදු කිරීමට නියමිතයි

The post මධූශ් ගේ අවසන් කටයුතු හෙට ගොඩිගමුව සුසාන භූමියේදී appeared first on NewsWire Sinhala.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

25 Views