මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන් පලායාමට යොදා ගත් යතුරුපැදිය වැල්ලවත්තෙන් සොරා ගත් එකක්

මාලිගාවත්ත ලක්සඳ සෙවන මහල් නිවාස සංකීර්ණය තුළ සිට පොලිස් නිලධාරීන්ට වෙඩි තැබූ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන් පලායාමට යොදා ගත් යතුරු පැදිය වැල්ලවත්ත ප්‍රදේශයෙන් සොරා ගත් එකක් බව මූලික විමර්ශනවලදී අනාවරණය වූ බව කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාසය කියයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

41 Views