පිට අය නම් ආවා ඉන්දියන් අයද දන්නෑ – බ්‍රැන්ඩික්ස් සුපර්වයිසර්

 පසුගියදා බ්‍රැන්ඩික්ස් ආයතනයේ කොරෝනා වැළඳුණ බවට මුලින්ම හඳුනාගත් එම ආයතනයේ සුපර්වයිසර්වරියක ලෙස සේවය කරන සුදර්ශනී ප්‍රදීපිකා රත්නායක යූටියුබ් වැඩසටහනකට එක්වෙමින් තමාගේ ෆැක්ටරියට අවසන් දිනවල පිටස්තරයින් පැමිණි බව පිළිගත්තාය. ඒසී හදන්නටද ඇතැම් අය ආ බව කීවාය.  Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

50 Views