පන්නල ඇලබඩගම ප්‍රදේශයේ ආනන්ද රණවිරු මාවත හුදෙකලා කරයි

පන්නල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරී කොට්ඨාසයට අයත් ඇලබඩගම නැගෙනහිර ග්‍රාමසේවා වසමේ ආනන්ද රණවිරු මාවත හුදෙකලා කර…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

40 Views