නීති හදන තැනදීම නීති කඩනවා යයි සජිත් පාර්ලිමේන්තුවේදී කියයි

රජය මගින් කොවිඩ් 19 වැළැක්වීමේ අරමුණින් ගැසට් කර ඇති සෞඛ්‍ය නීති රීති රටටම අදාළ වුවද පාර්ලිමේන්තුවට අදාළ නැත්ද යන්න විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අද පාර්ලිමේන්තුව ආරම්භයේදීම කථානායකවරයාගෙන් විමසීමක් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

45 Views