නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇති සමයේ නිරෝධායනයවන පවුල් සඳහා වියළි ආහාර මල්ලක්

මිනුවන්ගොඩ සහ ඒ අවට ප්‍රදේශ කිහිපයක නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇති සමයේ නීරෝධායන වන පවුල් සඳහා වියළි ආහාර මල්ලක් සහ ආදායමක් නොමැති පවුල් සඳහා රුපියල් 5000/- දීමනාවක් ලබා දීමටත් කටයුතු කළ බව සංචාරක අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළා.

The post නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇති සමයේ නිරෝධායනයවන පවුල් සඳහා වියළි ආහාර මල්ලක් appeared first on LIVE at 8 News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

49 Views