තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයකට නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි කුලියාපිටිය පොලිස් බල ප්‍රදේශයට අයත් කුලියාපිටිය, පන්නල, දුම්මලසූරිය , සහ නාරම්මල ප්‍රදේශ සඳහා නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වන බව යුද හමුදාපති පවසනවා.

The post තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයකට නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය appeared first on LIVE at 8 News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

34 Views