තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 60ක් හඳුනාගනී

දිවුලපිටිය කොවිඩ් පොකුරෙන් ආසාදිතයින් 60 දෙනෙකු හඳුනා ගෙන ඇති බව සෞඛ්‍ය අංශ පවසයි

හඳුනාගත් සියලුම ආසාදිතයින් ආශ්‍රිතයින් වන අතර එම පිරිසත් සමඟ දිවුලපිටිය කොවිඩ් පොකුරෙන් වාර්තා වන සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 2222ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

Image may contain: text that says 'රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் Govermment 2020.10.20 Updated/ යාවත්කාලීන කිරීම 14:35 අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවෘත්ති) ප්‍රවෘත්ති කර්තෘ නිවේදන අංක 315/2020 නිකුත් කරන ලද වේලාව :14:35 ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය 2020 ඔක්තෝබර් 20 දින මේ දක්වා දිවුලපිටිය කොව්ඩ් පොකුරෙන් වාර්තා වී ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව පහත පරිදි වේ. මේ දක්වා වාර්තාවූ සංඛ්‍යාව අලුතින් වාර්තා වන සංඛ්‍යාව 2162 ආශ්‍රිතයන් හෝ කාර්ය ණ්ඩලය (නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවල සිටින) -00 ආශ්‍රිතයන් 60 60 එකතුව 2222 (අද දිනට 60 නාලක ක්ලුවැව රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආාවන, இிநல்்பனை ලංකොම. காழும்பு இலங்கை (+9411)251575 (+9411)2514753 www.news.ik'

The post තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 60ක් හඳුනාගනී appeared first on News Sri Lanka | Latest News Sri Lanka| Breaking News Sri Lanka| News Hub| Gossip Sri Lanka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

33 Views