තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 60ක් හඳුනාගැනේ

මාධ්‍යවේදියා ::

තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 60ක් තහවුරු වු බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තුමේන්තුව නිවේදනය කරයි.

 මෙම 60 දෙනාම දිවුලපිටිය කොවිඩ් පොකුරේ ආශ්‍රිතයන් වෙයි. මේ අනුව දිවුලපිටිය කොවිඩ් පොකුර 2222 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

The post තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 60ක් හඳුනාගැනේ appeared first on මාධ්‍යවේදියා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

30 Views