තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 60ක් හමුවෙයි

තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 60 දෙනකු අද දිනයේ වාර්තාවී තිබෙනවා. ඒ අනුව දිවුලපිටිය කොරෝනා පොකුර 2222…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

28 Views