තවත් ආසාදිතයින් 60 ක්

නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන සහ ආශ්‍රිතයින් තවත් 60ක් ආසාදිතයින් ලෙස හඳුනා ගත් බව කොවිඩ් 19 වැලැක්වීමේ ජාතික මධ්‍යස්ථානය නිවේදනය කරයි.

ඒ කටුනායක ඇඟලුම් කම්හලේ  35 ක් හා ආශ්‍රිතයින් 25ක් ලෙසයි

රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබන සංඛ්‍යාව  ඒ අනුව 2222  ක් වේ

The post තවත් ආසාදිතයින් 60 ක් appeared first on NewsWire Sinhala.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

35 Views