තමා ඝාතනයෙන් දේශපාලනඥයින් 80ක් ආරක්ෂා වියහැකි බව මධූෂ් කියා තිබුණා – විජිත

මත් ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් සහ වෙනත් අපරාධ සම්බන්ධ චෝදනා මත අත්අඩංගුවට ගෙන සිටි මාකඳුරේ මධූෂ් ඝාතනය   Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

41 Views