ගුවන් මගීන්ට පැය 72 පෙර PCR පරීක්ෂණ කිරීම අවලංගුයි ?

ගුවන් මගීන්ට පැය 72 පෙර PCR පරීක්ෂණ කිරීම අවලංගු කරමින් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වරයාගේ අත්සනින් යුත් ලිපියක් ශ්‍රී ලංකාවේ සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා වෙත යොමු කර තිබෙනවා. එම ලිපිය පහතින්.

ගුවන් යානයට ගොඩවීමට පෙර පැය 72 ක් ඇතුළත ලබාගත් කොවිඩ්-19 පීසීආර් වාර්තාව ඍණාත්මක වීමේ අවශ්‍යතාව පිළිබඳව 2020.10.15 දින යොමු කළ මාගේ ලිපිය හා බැඳේ.

වත්මන් කොරෝනා වසංගත තත්වයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස පීසීආර් පරීක්ෂණ සඳහා ඇති ඉල්ලුම වැඩිවීම හේතුවෙන් පැය 72 ක් ඇතුළත පරීක්ෂණාගාරවලට කෝවිඩ් පීසීආර් පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමට නොහැකි වී ඇති බව වාර්තා වේ.

ඉහත තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින්, ඉහත ලිපිය මගින් නියම කර ඇති මගීන් විසින් ගුවන් යානයට ගොඩවීමට පෙර 72 ක් ඇතුළත ලබාගත් පීසීආර් පරීක්ෂණ ලබාදීමේ අවශ්‍යතාවය තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇත.

The post ගුවන් මගීන්ට පැය 72 පෙර PCR පරීක්ෂණ කිරීම අවලංගුයි ? appeared first on News Sri Lanka | Latest News Sri Lanka| Breaking News Sri Lanka| News Hub| Gossip Sri Lanka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

28 Views