ගම්පහ පීඩාවට පත් පවුල්වලට රු.5000 දීමනාව ලබාදීම ඇරඹේ…

COLOMBO (News 1st) – නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය පැනවීම හේතුවෙන් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පීඩාවට පත් පවුල් සඳහා රුපියල් 5000 දීමනාව ලබා දීම අද ආරම්භ විය. ඒ, දිවුලපිටිය, මිනුවන්ගොඩ සහ වේයන්ගොඩ පොලිස් බල ප්‍රදේශ කේන්ද්‍ර කර ගනිමිනි. මේ යටතේ පවුල් 72000 කට රුපියල් 5000 දීමනාව ලබා දීමට නියමිතය. නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇති ප්‍රදේශවල පීඩාවට පත් ව සිටින […]

The post ගම්පහ පීඩාවට පත් පවුල්වලට රු.5000 දීමනාව ලබාදීම ඇරඹේ… appeared first on Sri Lanka News – Newsfirst | Breaking News and Latest News provider | Political | Sports | International | Business.

The post ගම්පහ පීඩාවට පත් පවුල්වලට රු.5000 දීමනාව ලබාදීම ඇරඹේ… appeared first on Helanews.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

45 Views