කොළඹ WTC එකේ ඇක්විටි නොලේජ් පාර්ට්නර්ස් කාර්යාල සේවකයෙකුට කොවිඩ් බවට නිවේදනයක්

ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයේ බටහිර කුළුණේ 32 වන මහලේ පිහිටි ඇක්විටි නොලේජ් පාර්ට්නර්ස් ලංකා (පුද්) සමාගමේ සේවකයෙක් හට කොවිඩ් -19 අසාදනය වී ඇති බව අද (20) තහවුරු වී තිබේ.

  Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

44 Views