කොළඹ ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයේ බටහිර කුළුනේ 32 මහලේ අයෙකුට කොරෝනා

ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයේ බටහිර කුළුණේ 32 වන මහලේ පිහිටි ඇක්විටි නොලේජ් පාර්ට්නර්ස් (පුද්) සමාගමේ සේවකයෙක් හට කොවිඩ් -19 ාඅසාදනය වී ඇති බව ාද (20) තහවුරු විය.

එම සේවකයා අවසන් වරට ඔක්තෝබර් මස 08 වන දින එම ගොඩනැගිල්ලට පැමිණ තිබේ.

අදාල ලිපිය පහළින්

The post කොළඹ ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයේ බටහිර කුළුනේ 32 මහලේ අයෙකුට කොරෝනා appeared first on News Sri Lanka | Latest News Sri Lanka| Breaking News Sri Lanka| News Hub| Gossip Sri Lanka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

37 Views