කොරෝනා වෛරසය සමේ ගෑවුණොත් වෙන දේ මෙන්න

‘කොවිඩ්-19’හෙවත් කොරෝනා වයිරසයට මිනිස් සම මත පැය 9කට ආසන්න කාලයක් රැඳී සිටිය හැකි බව ජපාන පර්යේෂකයෝ පිරිසක් අනාවරණය කර ගෙන තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

38 Views