කොරෝනා වෛරසය, ආචාරධර්ම සහ ශ්‍රී ලංකාවේ “ජඩමාධ්‍ය”: මාධ්‍යවේදියෙකුට ඔබේ දර්ශන පටිගත කළ හැකිද?

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය,AWANTHA ARTIGALA/ADA ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,අවන්ත ආටිගලගේ කාටූනයක් යම් හෙයකින් ඔබට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වුවහොත්, එසේත් නැතිනම් ආසාදිත පුද්ගලයෙකු ඇසුරු කිරීම නිසා නිරෝධායනයට යොමු වීමට සිදු වුවහොත් මාධ්‍යවේදියෙකුට අවසර නොමැතිව ඔබේ රුව සහ ඔබේ නිවසේ දර්ශන පටිගත කළ හැකිද? එවැනි තත්ත්වයක් ඇති වුවහොත් ඔබ හෝ ඔබේ ඥාතී, හිතමිතුරන් කළ යුත්තේ කුමක්ද? ඔබේ අයිතිය යම් මාධ්‍යවේදියෙකු […]

The post කොරෝනා වෛරසය, ආචාරධර්ම සහ ශ්‍රී ලංකාවේ “ජඩමාධ්‍ය”: මාධ්‍යවේදියෙකුට ඔබේ දර්ශන පටිගත කළ හැකිද? appeared first on Negombo Today.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

32 Views