කොරෝනා රෝගීන්ගේ වෙන්ටිලේටර් අක්‍රිය කරන හෙද හෙළි කළ සත්‍ය කතාව

Covid 19 වෛරසය ආසාදනය වූ තැනැත්තෙකුට හුස්ම ගැනීම පහසු කෙරෙන යන්ත්‍රයක් (ventilator) ලබාදීම ඔහුගේ මරණය පරාජය කොට ජීවිතය සහතික කිරීමට හේතුවිය හැකිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

36 Views