කොරෝනා මාස් හෝල්ඩිංග්ස් සමූහයත් ආක්‍රමණය කරයි

‘කොවිඩ්-19’ අධි අවදානම් කලාපවල පදිංචි සිය සේවක සේවිකාවන් කිහිපදෙනකුටම නව කොරෝනා වයිරසය ආසාදනය වී ඇතැයි එම්ගඒගඑස්ග (මාස්) හෝල්ඩින්ග්ස් ආයතනය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයිග

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

67 Views