කොරෝනා මාස් හෝල්ඩිංග්ස් සමූහයත් ආක්‍රමණය කරයි

‘කොවිඩ්-19’ අධි අවදානම් කලාපවල පදිංචි සිය සේවක සේවිකාවන් කිහිපදෙනකුටම නව කොරෝනා වයිරසය ආසාදනය වී ඇතැයි එම්ගඒගඑස්ග (මාස්) හෝල්ඩින්ග්ස් ආයතනය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයිග

The post කොරෝනා මාස් හෝල්ඩිංග්ස් සමූහයත් ආක්‍රමණය කරයි appeared first on Helanews.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

28 Views