කොටුව ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයෙන් කොරෝනා ආසාදිතයෙක්

කොළඹ කොටුව ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයේ 32 වන මහලේ පිහිටි ආයතනයක සේවය කරන පුද්ග්ලයකුට කොරෝනා වෛරසය…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

47 Views