කොටුව පොලීසියේ විශේෂ විමර්ශන ඒකකයේ පොලිස් නිලධාරියෙකුට කොරෝනා

කොළඹ, කොටුව පොලීසියේ විශේෂ විමර්ශන ඒකකයේ පොලිස් නිලධාරියෙකු හට නව කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට තහවුරු වී ඇතැයි පොලීසිය සඳහන් කර සිටිනවා.

මෙම නිලධාරියාට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට තහවුරු වීමත් සමග ඔහුගේ සියලුම ආශ්‍රිතයින් නිරෝධායනයට ලක් කල බවයි පොලීසිය සඳහන් කළේ.

The post කොටුව පොලීසියේ විශේෂ විමර්ශන ඒකකයේ පොලිස් නිලධාරියෙකුට කොරෝනා appeared first on LIVE at 8 News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

25 Views