කුලියාපිටියේ පොලිස් බලප්‍රදේශ කීපයකට පොලිස් ඇඳිරිනීතිය

කුලියාපිටිය පොලිස් කොට්ටාශයේ   කුලියාපිටිය , පන්නල ,ගිරිඋල්ල,නාරම්මල ,දුම්මලසුරිය බල ප්‍රදේශ වලට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පොලිස් ඇදිරි නීතිය  පැනවු බව  යුද හහමුදාපතිවරයා පවසයි.

The post කුලියාපිටියේ පොලිස් බලප්‍රදේශ කීපයකට පොලිස් ඇඳිරිනීතිය appeared first on NewsWire Sinhala.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

37 Views