කළුතරින් හමුවූ ආසාදිතයන් ගණන 53ක් තෙක් ඉහළට

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තාවන කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණන 53ක් බවට පත්ව තිබෙනවා.මේ වන විට මතුගමින් කොරෝනා ආසාදිතයන්…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

48 Views