එතනෝල් ලීටර් 15,300 ක් රාජසන්තකයි

නයිලෝන් මිශ්‍ර ටයර් රැහැන් බව පවසමින් නීති විරෝධීව මෙරටට ආනයනය කර තිබු එතනෝල් ලීටර් 15,300 ක ප්‍රමාණයක් සහිත බහාලුමක් රාජසන්තක කළ බව රේගුව පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

37 Views