අද දිනයට පමණක් ආසාදිතයන් 180 යි. සියළු දෙනා මිනුවන්ගොඩ පොකුරට සම්බන්ධ බව රජය පවසයි.

අද දිනයට පමණක් ආසාදිතයන් 180 යි.
සියළු දෙනා මිනුවන්ගොඩ පොකුරට සම්බන්ධ බව රජය පවසයි.

අද දිනයට පමණක් කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වූවන් 180 දෙනෙකු හදුනාගෙන ඇති බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පමණයි.

මෙම ආසාදිතයන් සියළු දෙනා ම මිනුවන්ගොඩ කොරෝනා පොකුරට සම්බන්ධ ආසාධිතයන් බවයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

35 Views