விநாயகர் ஜோதிட நிலையத்தின் 45ம்ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு பல்வேறு உதவித் திட்டங்கள்

வவுனியா குடியிருப்பு விநாயகர் சோதிட நிலையத்தின் 45 ஆம் ஆண்டு நிறைவு தினத்தைமுன்னிட்டு பல்வேறு உதவிகள் வழங்கி வைக்கப்பட்டது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

33 Views