மீண்டும ISO 9001:2015 தரச்சான்றிதழ்களை தனதாக்கிக் கொண்ட ஸ்ரீலங்கா இன்சூரன்ஸ்

ஸ்ரீலங்கா இன்சூரன்ஸ் எஸ்.ஜீ.எஸ்.லங்காவிடமிருந்து மீண்டும் ISO 9001:2015 தரச்சான்றிதழ்களை தனதாக்கிக் கொண்டதோடு இலங்கையில் ISO தரச்சான்றிதழையுடைய

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

26 Views