மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுவில் முறைப்பாட்டுகளை அறிவிக்க தொலைபேசி இலக்கம் , தொலை நகல் இலக்கம் அறிமுகம்.

மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுவில் முறைப்பாட்டுகளை அறிவிக்க தொலைபேசி இலக்கம் , தொலை நகல் இலக்கம் அறிமுகம் நாட்டில் மீண்டும் ஏற்பட்டுள்ள கொரோன வைரஸ் அச்ச நிலையை அடுத்து

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

36 Views