பல்கலைக்கழக பரீட்சைகள் குறித்து வெளியாகியுள்ள முக்கிய விடயம்

பல்கலைக்கழக பரீட்சைகள் இணைய வழியில் (ஒன்லைன்) நடத்துவது தொடர்பில் கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

28 Views