‘தனிமைப்படுத்தல் ஊரடங்கு சட்டத்தால் வடக்கில் பாதிக்கப்பட்டிருப்போருக்கும் நிவாரணம் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’

தனிமைப்படுத்தல் சட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் கம்பஹா மாவட்ட மக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்குவதுபோல் வடக்கு மாகாணத்தில்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

41 Views