சீறிப்பாயும் கடலலையில் சுக்குநூறாகிய மீன்வாடிகள்!

(சகா)கடலரிப்பின் உக்கிரத்தில் சீறிப்பாயும் கடல் அலைகளினால் தினமும் கரையிலுள்ள மீன்வாடிகள் இடிந்துதகர்ந்து வருகின்றன.இந்த அவலநிலை காரைதீவுப்பிரதேசத்திற்குட்பட்ட மாளிகைக்காடு கடற்கரைப்பிரதேசத்தில் இடம்பெற்றுவருகிறது.கடலரிப்பாலும் சீற்றமுறும் அலைகளினாலும் இதுவரை சுமார் 10மீன்வாடிகள் சேதமாகியுள்ளன. கிணறொன்று அடித்துச்செல்லப்படும் நிலையிலுள்ளது. மீன்வாடியொன்று இடிந்து திடீரென வீழ்ந்ததில் அருகிலிருந்த

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

40 Views