சபாநாயகரின் முகக்கவசம் எங்கே? – சபையில் சுட்டிக்காட்டினார் சஜித்

சுகாதார வழிமுறைகளை பின்பற்றுங்கள் என பாராளுமன்றத்தில் கூறிக்கொண்டு சபாநாயகரே முகக்கவசம் இல்லாது சபையை வழிநடத்துகின்றார்,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

38 Views