கசிப்பு உற்பத்தி நிலையம் சுற்றி வளைப்பு: இருவர் கைது!

ராகம, வெலிசர பகுதியில் பெருமளவிலான காசிப்பு உற்பத்தி நிலையம் ஒன்று கலால் திணைக்களத்தினாரால் சுற்றிவளைக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

35 Views