ஒரு இலட்சம் தொழில் வழங்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டம்: நியமனக் கடிதங்கள் வழங்கும் நிகழ்வு ஆரம்பம்

குறைந்த வருமானம் பெறும் குடும்பங்களில் இருந்து தெரிவுசெய்யப்பட்ட ஒரு இலட்சம் பேருக்கு தொழில் வழங்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் பயிலுனர்களுக்கான நியமனக் கடிதங்கள் வழங்கும் நிகழ்வு நேற்று (19) ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

Source link

The post ஒரு இலட்சம் தொழில் வழங்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டம்: நியமனக் கடிதங்கள் வழங்கும் நிகழ்வு ஆரம்பம் appeared first on Helanews.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

31 Views