இலங்கை ஒருபோதும் சர்வதேசத்திற்கு அடிபணியாது – கம்மன்பில கருத்து

ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ பாதுகாப்பு செயலாளராக பதவி வகித்த போது இலங்கைக்கு அழுத்தம் பிரயோகித்த இராஜதந்திர தூதுவர்களுக்கு மிகவும் கடுமையாகஎமது நாடு சுயாதீனத்தன்மையும் இறையான்மையும் உடையது என்பதைக் காண்பித்தார்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

35 Views