21 ප්‍රහාරය ගැන අප්‍රේල් 11 වැනි දා වනවිට 15,000 කට ආසන්න පිරිසක් දැනුවත්ව සිටියා – රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ නිලන්ත ජයවර්ධන

COLOMBO (News 1st) – සහරාන් හෂීම් බෝම්බ ප්‍රහාරයන් සැලසුම් කර තිබූ බවට ලද බුද්ධි තොරතුර සම්බන්ධයෙන් පසුගිය වසරේ අප්‍රේල් 11 වැනි දා වනවිට 15,000 කට ආසන්න පිරිසක් දැනුවත් වී සිටි බව රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ නිලන්ත ජයවර්ධන මහතා අද ප්‍රකාශ කර තිබේ. ඒ, අප්‍රේල් 21 ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කරන ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව හමුවේ […]

The post 21 ප්‍රහාරය ගැන අප්‍රේල් 11 වැනි දා වනවිට 15,000 කට ආසන්න පිරිසක් දැනුවත්ව සිටියා – රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ නිලන්ත ජයවර්ධන appeared first on Sri Lanka News – Newsfirst | Breaking News and Latest News provider | Political | Sports | International | Business.

The post 21 ප්‍රහාරය ගැන අප්‍රේල් 11 වැනි දා වනවිට 15,000 කට ආසන්න පිරිසක් දැනුවත්ව සිටියා – රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ නිලන්ත ජයවර්ධන appeared first on Helanews.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

35 Views