20 වැනි සංශෝධනයේ අගතිදායී සංශෝධන සම්බන්ධයෙන් සලකා බලන්නැයි මන්ත්‍රී දොලවත්තගෙන් ජනපති හා අගමැතිට ලිපියක්

20 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ ඇතුළත් අගතිදායී සංශෝධන ගැන අවධානය යොමු කර ඒ සම්බන්ධයෙන් නැවත සලකා බලා කටයුතු කරන මෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නීතීඥ ප්‍රේමනාත් සී දොලවත්ත මහතා විසිත් අග්‍රාමාත්‍ය වරයා සහ ජනාධිපති වරයා වෙත ලිපියක් නිකුත් කරමින් ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා .

එම ලිපිය පහතින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

46 Views