19ஆவது திருத்தத்தை வைத்து எதுவும் செய்ய முடியாது; 20ஆவது திருத்தத்தை நிறைவேற்றுவோம்: கோட்டா

“அரசியலமைப்பில் 19ஆவது திருத்தச் சட்டத்தை வைத்துக் கொண்டு எதையும் என்னால் செய்ய முடியாது. உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பினை உள்வாங்கி 20ஆவது திருத்தச் சட்டத்தை விரைவில் நிறைவேற்ற …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

22 Views