📷 දිනිති වල්ගමගේ නවතම හැඩවැඩ

හිටපු ගුවන් සේවිකාවක වන ටෙලිනාට්‍ය නිළි දිනිති වල්ගමගේ මෑත කාලීනව සමාජ මාධ්‍ය තුළ හුවමාරු කරගත් ඡායාරූප එකතුවක් මේ සමග පළවේ. සියල්ල බලන්න මෙතැනින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

107 Views