හිටපු ජනපති දේශපාලන පලිගැනීම් සොයන කොමිසමට

හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන සාක්ෂි ලබාදීම සඳහා දේශපාලන පලිගැනීම් පිළිබඳව විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිෂන් සභාව වෙත පැමිණ තිබෙනවා.

The post හිටපු ජනපති දේශපාලන පලිගැනීම් සොයන කොමිසමට appeared first on LIVE at 8 News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

34 Views