සේවා ගාස්තු ලබාගෙන නඩුවට පෙනී නොසිටි නීතිඥයාගේ වෘත්තීය කටයුතු 07 වසරකට අත්හිටුවයි

සේවාදායකයෙක්ගෙන් නඩුවකට පෙනී සිටීමට මුදල් ලබා ගෙන එලෙස පෙනී නොසිට
නීතිඥ වෘත්තිය අවභාවිත කිරීමේ චෝදනාවට මහනුවර ප්‍රදේශයේ නීතිඥවරයෙකුගේ
වෘත්තිමය කටයුතු  වසර 7 කට අත්හිටුවීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නියෝග කරනු ලැබුවා.

ඒ අනුව  වගඋත්තරකරු වන නීතිඥ  වසන්ත විජේවර්ධනට තම සේවාදායකයා වන
ආර්.එම්. කරුණාරත්න බංඩා යන මෙම නඩුවේ පැමිණිලිකරුට රුපියල් ලක්ෂ 3 ක
මුදලක් ගෙවන ලෙසට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නියෝග කළා.

එම මුදල් මාසයක් ඇතුළත නීතිඥවරයා විසින් ගෙවිය යුතු බවට ද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නියෝග කළා. 

විනිසුරු විජිත් කේ. මලල්ගොඩ, විනිසුරු ප්‍රීති පද්මන් සුරසේන සහ
විනිසුරු එස්. තුරෙයිරාජා යන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු
මඩුල්ලක් විසින් මෙම නියෝගය නිකුත් කරන ලදී.

මෙම පැමිණිල්ලට අදාළව ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ  සංගමයේ විනය කමිටුව නිගමනය කර
ඇත්තේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ පෙනී සිටීමට පැමිණිලිකරුගෙන් ගාස්තු ලැබීමෙන් පසු
නීතිඥවරයා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට නොපැමිණීම සම්බන්ධයෙන් පිළිගත හැකි පැහැදිලි
කිරීමක් ලබා දී නොමැති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

24 Views