සැඟව සිටි බදියුදීන් දෙහිවලදී අත්අඩංගුවට

මහජන මුදල් අවභාවිත කිරීමේ චෝදනාවට අදාළව අත්අඩංගුවට ගැනීමට සොයමින් සිටි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

33 Views