සවුදි අරාබියේ කොරෝනා වර්ධනයක්

සෞදි අරාබියේ පසුගිය පැය 24ක කාලය ඇතුළත නව ආසාදිතයින් 472ක් වාර්තා වී තිබෙන බව එරට…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

36 Views